Nu blir vi Sensio

Sensio AS förvärvade samtliga aktier i Nordic Weltech i mars 2022. I samband med köpet byter bolaget namn och varumärket till Sensio. Med nya ägare förbättras våra möjligheter att fortsätta mot vårt mål att förbättra välfärden genom att tillhandahålla modern välfärdsteknik. En ny hemsida är under uppbyggnad.

Produkter

RoomMate

Trygghetsvärnande 3D-sensor

Tjänster

Utbildning och organisationsförändringar

Logistik och installation