Vi vill revolutionera välfärden

Vår affärsidé på Nordic Weltech är att öka livskvaliteten för äldre och funktionshindrade, skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och samtidigt hjälpa samhället att hantera demografiska utmaningar genom att tillhandahålla modern välfärdsteknik.

Produkter

RoomMate

Trygghetsvärnande 3D-sensor

Tjänster

Utbildning och organisationsförändringar

Logistik och installation