Vår vision och affärsidé

Vi vill revolutionera välfärden!

Nordic Weltech är ett svenskt företag som aktivt arbetar med att implementera modern välfärdsteknik i vården och omsorgen.

Vår affärsidé är att öka livskvaliteten för äldre och funktionshindrade, skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och samtidigt hjälpa samhället att hantera demografiska utmaningar genom att tillhandahålla modern välfärdsteknik.

Vår resa hittills

Nordic Weltech startade med idéen att ta den danska framgångsresan till Sverige: att göra ”smarta toaletter” som tvättar och torkar till en naturlig del av äldreomsorgen. Snabbt kom dock insikten att världen var fylld med liknande berättelser. Om automatiska duschsystem som tagit äldrevården med storm i länder som Hongkong och Singapore. Om hur vårt andra grannland Norge låg i framkant med den senaste generationens fall- och trygghetssensorer. Eller om hur amerikanarna skapat digitala plattformar som tillgängliggör moderna kommunikationsverktyg även för våra allra äldsta. Lösningar som inte bara är spännande prototyper man kan ställa ut på mässor för att visa vad framtiden kan komma att erbjuda, utan färdiga produkter som redan idag kan rullas ut på bred front i omsorgen.

Att identifiera och ta världsledande välfärdsteknik till Sverige samt få den att fungera utifrån svenska förhållanden blev snabbt vårt kall.

Idag är Nordic Weltech Sverigeledande på innovativ välfärdsteknik. Vi är specialister på att tillhandahålla och skapa marknader för välfärdsteknik samt att tackla de organisatoriska utmaningar som följer med att implementera den. Vår affärsidé handlar om att erbjuda lösningar som förbättrar vardagen för både brukare och omsorgens medarbetare, samtidigt som de möjliggör en långsiktigt ekonomisk hållbar välfärd.