Vanliga frågor:

RoomMate

Hur fungerar anonymiseringslägena?

Det finns tre olika anonymiseringslägen; endast textavpersonifierad färgad bild samt en gråskalebild.

Hur gör man med GDPR?

Varken ljud, bilder eller videoklipp sparas från enheten.

Var befinner sig servrarna?

En dedikerad server i Norge.

Har RoomMate testats i verksamheter med personer med kognitiv svikt?

Ja, RoomMate används exempelvis på demensavdelningar med mycket gott resultat. 

Är RoomMate uppkopplad på mobila nätet eller wifi?

RoomMate är uppkopplad på wifi men går även att koppla upp mot det mobila nätet med hjälp av en 4G router.

Kan man koppla det till ett aktivt larm så att brukaren själv kan larma via en knapp?

Det går att kombinera RoomMate med trygghetsknappar och magnetkontakter.

Hur upptäcker RoomMate ett fall i annat rum som exempelvis toaletten?

Den kan upptäcka att en person inte kommer tillbaka från toaletten efter en förutbestämd tid. RoomMate agerar även på ljud om detta är aktiverat och kommer då att larma om en person exempelvis ropar på hjälp. 

Uppdateras programvaran kontinuerligt - ingår det i priset?

Ja, RoomMate uppdateras kontinuerligt och det ingår i priset.

Larmar RoomMate "av sig själv"?

RoomMate analyserar kontinuerligt vad som händer i rummet och larmar själv på det som den är inställd på att larma för.

Om data är avpersonifierad, hur vet man då vem det gäller?

Du läser av data per rum och kan exempelvis ange rumsnummer, initialer eller annat som fungerar i er verksamhet. 

Hur mycket administration räknar man med att det behövs / brukare?

Den största administrationen görs vid uppstart då alla larm ska ställas in efter de behov personen har. Därefter enbart vid förändringar av personens status.