Produkter

Vi på Nordic Weltech strävar efter att tillhandahålla världsledande produkter som framgångsrikt implementerats inom omsorgsverksamheter. Vi arbetar ständigt med att bedriva pilotprojekt för nya produkter men produkterna och system vi marknadsför är samtliga beprövade och kan driftsättas omgående. 

RoomMate

Trygghetsvärnande 3D-sensor