Enkel videokommunikationslösning

NucleusCare

NucleusCare är en videokommunikationslösning omsorgsfullt framtagen för att öka livskvaliteten för brukaren och alla som är en del av brukarens liv. Den ger brukaren en teknisk lösning där de kan ta emot videosamtal, bilder och meddelanden utan att behöva kunna hantera teknik. NucleusCare har tillexempel inga lösenord, ingen inloggning och kan svara automatiskt när det ringer.

Genom en kostnadsfri familje-app kan anhöriga och närstående enkelt upprätthålla kontakten med sin anhörig och vara en fortsatt viktig del av deras liv, även om de fysiskt inte har möjligheten att träffas.

 • Videosamtal – både inkommande och utgående
 • Dela bilder och minnen – när produkten inte används för videosamtal kan den fungera som en digital fotoram
 • Skicka meddelanden, medicinpåminnelser eller andra påminnelser samt interaktiva frågor
Enkel att använda även för personal och administratörer

Personal/Administatörer

Påminnelser och statistik

 • Meddelandefunktionen gör att personalen kan ställa frågor till brukaren för att till exempel få reda på deras välbefinnande, vad de tyckte om maten eller vad de vill göra under dagen. Funktionen kan även användas för medicinpåminnelse.
 • Systemet loggar statistik som möjliggör att få en bättre överblick och förståelse för hur brukarna mår. Det handlar exempelvis om hur ofta de interagerar med personal eller anhöriga via NucleusCare, hur många bilder som laddas upp av anhöriga och/eller personal, hur snabb personalen är på att svara på samtal etcetera. All data finns lättillgänglig för verksamheten att analysera och kan enkelt exporteras till olika format.

Välmående och frågeformulär

 • Med hjälp av app:en och webbportalen kan personalen enkelt göra prioriteringar och fokusera mer på de brukare som är i behov av extra uppmärksamhet. Har en brukare sagt att hen mår dåligt? Tar en brukare inte sin medicin? Varsel i realtid möjliggör för personal att ge den bästa omsorgen efter brukarens behov.
Enkel att använda även för personal och administratörer

Personal/Administatörer

Påminnelser och statistik

 • Meddelandefunktionen gör att personalen kan ställa frågor till brukaren för att till exempel få reda på deras välbefinnande, vad de tyckte om maten eller vad de vill göra under dagen. Funktionen kan även användas för medicinpåminnelse.
 • Systemet loggar statistik som möjliggör att få en bättre överblick och förståelse för hur brukarna mår. Det handlar exempelvis om hur ofta de interagerar med personal eller anhöriga via NucleusCare, hur många bilder som laddas upp av anhöriga och/eller personal, hur snabb personalen är på att svara på samtal etcetera. All data finns lättillgänglig för verksamheten att analysera och kan enkelt exporteras till olika format.

Välmående och frågeformulär

 • Med hjälp av app:en och webbportalen kan personalen enkelt göra prioriteringar och fokusera mer på de brukare som är i behov av extra uppmärksamhet. Har en brukare sagt att hen mår dåligt? Tar en brukare inte sin medicin? Varsel i realtid möjliggör för personal att ge den bästa omsorgen efter brukarens behov.
Fördelar med Nucleus

Datasäkerhet

 • All data sänds enbart via EU och GDPR-säkrade servrar. Det är inte nödvändigt att lagra namn, adress eller andra personuppgifter om brukaren och användarnamnen kan avpersonifieras.
 • All trafik är 256 bits krypterat ”end-to end”
 • All data som skickas mellan anhöriga är fullt separerat från data som skickas mellan vårdgivare och brukare (separata app:ar  och datasystem används)
 • Möjlighet att använda tvåfaktors-inloggning för både anhöriga och vårdpersonal
 • Förändringar och inloggningar i systemet loggas och kan tas fram i efterhand
 • Varken ljud, stillbilder eller videoklipp lagras från samtalen. Endast vem som ringt/rings, när ett samtal har ägt rum och samtalslängd lagras. Denna data går att radera när så önskas
Fördelar med Nucleus

Ekonomiskt hållbar välfärd

 • Systemet möjliggör digitala hembesök, vilket leder till en minskade restider, ökad effektivitet och enklare informationsutbyte mellan personal. Omsorgspersonal kan enkelt kommunicera med brukare genom videosamtal, skicka meddelande eller påminnelser. Tekniken möjliggör även att ersätta vissa fysiska besök med videosamtal. Med hjälp av en webbportal och omsorgs-app kan personalen enkelt få översikt över alla nucleusenheter/brukare. De kan även analysera och exportera data så som exempelvis logg över utförda insatser.
 • Förebygger social isolering och därmed psykisk ohälsa under exempelvis pandemier samtidigt som risken för brukare smittas av sjukdomar minskar.
 • Möjlighet för familj och vänner att umgås digitalt med enkel teknik!