Integritetsvärnande trygghetssensorer

RoomMate

RoomMate är den senaste generationens trygghetssensor som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen. Genom att tillsynen sköts med hjälp av IR- sensorer avpersonifieras brukaren automatiskt vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt traditionella tillsynskameror behöver inte personalen göra kontinuerliga inspektioner vilket ökar brukarens integritet. Istället larmar RoomMates inbyggda bildanalys vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp.

 • Inbyggd bildanalys som larmar om brukaren ramlar, reser sig upp i sängen, befinner sig onaturligt länge på badrummet etcetera
 • Möjliggör direktkommunikation med brukaren genom tal vilket underlättar hanteringen vid olyckor
 • Skickar varningar via App, sms, e-post, MMS eller via webben
Fördelar med RoomMate

Integritet för brukaren

 • Av integritets- och datasäkerhetsskäl lagras ingen ljud eller video, endast avpersonifierade bilder på incidenter som framkallat kritiska händelser  (så som fall) lagras under 30 minuter
 • Den anonyma och avpersonifierade videon kan nås med en vanlig webbläsare på en dator eller smartphone-app
 • Tillsynen är lösenordsskyddad, krypterad och loggas för att säkerställa brukarens integritet och rätt till privatliv
 • Stor möjlighet till anpassning kring i vilken utsträckning anhöriga och personal kan få tillgång till RoomMates tillsyn. Exempelvis kan inloggning spärras i andra situationer än när RoomMates bildanalys larmar om att en olycka skett
 • Kräver ingen aktiv tillsyn av omsorgspersonal, den inbyggda bildanalysen varnar istället vid kritiska situationer som när brukaren faller. Personalresurser krävs endast när brukaren faktiskt behöver assistans
Fördelar med RoomMate

Integritet för brukaren

 • Av integritets- och datasäkerhetsskäl lagras ingen ljud eller video, endast avpersonifierade bilder på incidenter som framkallat kritiska händelser  (så som fall) lagras under 30 minuter
 • Den anonyma och avpersonifierade videon kan nås med en vanlig webbläsare på en dator eller smartphone-app
 • Tillsynen är lösenordsskyddad, krypterad och loggas för att säkerställa brukarens integritet och rätt till privatliv
 • Stor möjlighet till anpassning kring i vilken utsträckning anhöriga och personal kan få tillgång till RoomMates tillsyn. Exempelvis kan inloggning spärras i andra situationer än när RoomMates bildanalys larmar om att en olycka skett
 • Kräver ingen aktiv tillsyn av omsorgspersonal, den inbyggda bildanalysen varnar istället vid kritiska situationer som när brukaren faller. Personalresurser krävs endast när brukaren faktiskt behöver assistans
Fördelar med RoomMate

Trygghet för brukare

 • Falldetektion: RoomMates inbyggda bildanalys larmar direkt vid olyckor vilket minimerar tiden då en brukare exempelvis får blir liggandes efter att ha ramlat
 • Fallprevention: På särskilt boende kan personal larmas vid exempelvis sena toalettbesök vilket kan förebygga fallskador
 • RoomMate varnar personal eller släktingar via en Smartphone-app
 • Har en stor möjlighet att skräddarsys efter den enskildes behov avseende vilka händelser som ska larma personal/anhöriga
 • Anhöriga eller vårdpersonal kan kommunicera direkt med brukaren via RoomMates talfunktion vilket underlättar för huruvida man exempelvis behöver ringa ambulans eller inte
 • Kräver inte att brukaren bär någon utrustning/armbandslarm/halsband
Fördelar med RoomMate

Ekonomiskt hållbarvälfärd

 • Många verksamheter kan med hjälp av RoomMate höja kvalitén för de boende samtidigt som kostnader för personal minskar
 • RoomMate kan integreras med befintliga larmsystem som hanterar alla larm och fjärrövervakning
 • Förebygger fallskador och därmed ökade vårdkostnader i till exempel samband med nattliga toalettbesök genom att larma personalen när brukaren reser sig upp ur sängen och beger sig till toaletten
 • Har stor utvecklingspotential där bildanalysen återkommande uppdateras och utvecklas genom att kunna identifiera nya händelser som är relevanta för att registrera för att förbättra tillsynen och förebygga olyckor

ROOMMATE ANALYSERAR OCH REGISTRERAR MÄNSKLIGA HANDLINGAR

RoomMate-sensorerna har en IR-baserad djupgivare som genererar anonymiserade bilder av rummet.  Den är helt oberoende av dagsljus och fungerar lika bra under både dag och natt.

En kraftfull bildanalys-funktion analyserar informationen från sensorn och registrerar automatiskt när en person (visas i blått) exempelvis ställer eller sätter sig upp, förflyttar sig i rummet eller faller. Automatiska varningar som RoomMate registrerar är bland annat:

 • Om brukaren lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom en viss tid
 • När en person faller
 • Om brukaren sover för länge på ett onaturligt sätt

Enkel tillsyn via app eller webläsare

 • Digital övervakning direkt till en dator eller smartphone med anonyma bilder.
 • kan varna personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Inbyggd ”telefonfunktion”: Tvåvägskommunikation via mikrofon och högtalare som möjliggör direktkommunikation

FLER FRAMTIDA FUNKTIONER

RoomMate är en framtidssäker lösning och uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

Mått (l x b h)  192 x 99 x 53 mm 
Vikt  0.kg 
Montering  Väggmontering ingår 
Teknologi  Aktiva IR-sensorer 
Sensorvy 

Horisontellt: 75° 

Vertikalt: 56° 

Diagonalt: 94° 

Sensorräckvidd  5-8 m 
Interface  Ethernet/Wifi/3G/4G 
Spänning  110220 V AC 
Tillåten temperatur  0-40 °C 
Tillåten luftfuktighet  <80% relativ luftfuktighet 
IP-klass  IP42 
Protokoll  Webb/SMS/MMS/e-post; RoomMate har även med API som gör att den kan integreras med existerande larmsystem 

Trygghetslarm-armband

Magnetdorrkontakt

Larmsnöre

Väggmonterad-larmknapp