Tjänster

Vi på Sensio hjälper till i alla steg under processen att implementera välfärdsteknik. Från logistik till installation och att möta alla de organisatoriska utmaningar det innebär att implementera ny teknik inom omsorgen. 

Bostadsanpassning

Logistik och installation

Utbildning och organisationsförändring