Söka och få bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning så har du rätt att ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad efter de behov du har. (Denna rättighet regleras genom ”Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag”). Målet med en bostadsanpassning är att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt.

Du kan få bidrag för att göra åtgärder i hemmet som behövs för att ditt dagliga liv ska fungera. Till exempel:

  • Installera toalettsits med spol- och torkfunktion
  • Montera armstöd
  • Installera automatiskt duschsystem

Nordic Weltechs sortiment erbjuder;

  • NeatSeat med tillbehör som armstöd och förhöjning
  • Sit&Shower, automatiskt duschsystem

Dessa produkter hanteras av kommunernas arbetsterapeuter och bostadsanpassningsbidragshandläggare. Se vad som gäller i din kommun:

https://www.boverket.se/sv/babhandboken/for-dig-som-soker/kommunlista/#h

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om;

  • du som har en bestående funktionsnedsättning
  • du är vårdnadshavare till ett barn med en bestående funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen kan till exempel vara fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, synnedsättning. ”Bestående” innebär att funktionsnedsättningen inte kommer att gå över.

Du kan få bidrag oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus.

Du kan däremot INTE få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).

Vi hjälper dig som handläggare!

På Nordic Weltech arbetar tre arbetsterapeuter, som kan ge dig som förskrivare/handläggare mer information och rådgivning om samtliga av våra produkter.

Nordic Weltechs sortiment erbjuder;

  • Neatseat med tillbehör som armstöd och förhöjning
  • Sit & Shower, automatiskt duschsystem

Ta hjälp av våra utprovningsprotokoll vid din bedömning.

För att ytterligare ge dig som förskrivare stöd och råd i din bedömning kring våra produkter erbjuder vi digital utprovning eller telefonkonsultation 

Innan beställning av våra produkter bör alltid du som förskrivare kontakta någon av våra arbetsterapeuter.  Maila oss på info@nordicweltech.se eller ring +46 (08)-520 275 51.