Vi lär ut välfärdsteknisk know-how

För att personal och användaren av produkten ska känna sig trygga genom hela implementationsprocessen håller vi utbildningar kring hur våra produkter fungerar för våra kunder.

Utbildningar
Vi håller utbildningar både för chefer och personal i verksamheterna där våra produkter installerats. Om det är möjligt, närvarar vi under några dagar i den befintliga verksamheten och instruerar personalen hur produkterna fungerar på plats. I annat fall är utbildningen möjlig att genomföra online via exempelvis plattformar som Teams, Skype och Zoom.

Change Management
Att implementera välfärdsteknik innebär som regel att verksamheterna där den installeras måste ändra sina arbetsmetoder för att få ut teknikens fulla potential. Likt implementeringen av alla typer av arbets- och organisationsförändringar krävs även här ett målmedvetet förändringsarbete som är väl planerat. Personalen i verksamheten, brukarna, anhöriga och verksamhetsledning måste jobba mot samma gemensamma mål. Vi på Nordic Weltech hjälper till i denna process och har blivit experter på att bistå er som kunde så att utfallet blir en så framgångsrik implementering som möjligt.

Produktpresentationer
Vi har även presentationer av vårt sortiment, både fysiskt och online. Flertalet av våra produkter har filmer där man kan se funktionen på ett enkelt sätt. På utvalda platser i Sverige samt i vårt Showroom kommer man även kunna prova produkterna.

Ni är varmt välkomna att höra av er med förfrågningar kring utbildningar och produktpresentationer.

Kontakta oss:
info@sensiocare.se